Marrëveshje ndërkombëtare

Ligji nr. 8543, dt. 4.11.1999 “Për ratifikimin e Marrëveshjes dhe shtesës së saj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Traktatit te Atlantikut të Veriut (NATO), për statusin e NATO-s dhe te personelit te saj”

Ligji nr. 9282, datë 30.09.2004 “Për ratifikimin e Protokollit shtesë të “Marrëveshjes mes Shteteve Palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut dhe Shteteve të tjera Pjesëmarrëse në Partneritetin për Paqe përsa i përket statusit të forcave te tyre”.

Ligji nr.10 100, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në Traktatin e Atlantikut të Veriut".

Ligji nr.10 101, dt. 26.3.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre".

Ligji nr. 10 102, datë 26.3.2009 “Për ratifikimin e Marrëveshjes mbi Statusin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, Përfaqësuesve Kombëtarë dhe Stafit Ndërkombëtar

Ligji nr.10 103, dt. 26.3.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për statusin e misioneve dhe të përfaqësuesve të shteteve të treta në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut".

Ligji nr. 10104, datë 26.3.2009 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin për Statusin e Shtabeve Ushtarake Ndërkombëtare të ngritura në përputhje me Traktatin e Atlantikut të Veriut

Ligji nr.10 243, dt. 4.3.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për sigurinë e informacionit".

Ligji nr.10 283, dt. 3.6.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen e NATO për komunikimin e informacionit teknik për qëllime të mbrojtjes".

Ligji nr.10 284, dt. 3.6.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për mbrojtjen e ndërsjelltë të teknologjive sekrete në fushën e mbrojtjes dhe për të cilat është bërë aplikimi i patentës".

Ligj nr. 10 300, datë 15.7.2010 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për bashkëpunimin për informacionin atomik".

Ligji nr.10 330, dt. 14.10.2010, "Për aderimin e RSH në memorandumin e mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me personel të qendrës së përbashkët të informacionit (intelligence fusion centre - ifc)".

Ligji nr.10 341, dt. 28.10.2010,  "Për standardizimin ushtarak në FARSH".

Ligj nr. 10 348, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Memorandumin e Mirëkuptimit për ngritjen, organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe sigurimin me burime njerëzore të Qendrës së NATO-s për bashkërendimin e Operacioneve Speciale (NSCC)

Ligj nr. 10 349, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Kartën e Organizatës për Mirëmbajtjen dhe Furnizimin e NATO-s (NAMSO), 1958.

Ligj nr. 10 452, datë 21.7.2011 “Për ratifikimin e Protokollit që ndryshon aneksin e sigurisë të Marrëveshjes ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut Verior, për bashkëpunimin për informacionin atomik”.

Ligji nr. 103/2012, datë 8.11.2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Europian dhe Republikës së Shqipërisë për krijimin e kuadrit për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionet e menaxhimit të krizave të Bashkimit Europian”.

Ligji nr. 13/2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike dhe Republikës së Shqipërisë për të drejtat dhe imunitetet e ONAK-ut”.

Ligji nr. 174/2014, datë 18.12.2014 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në Plotësim të Protokollit të Parisit”.

Ligji nr.10 133, dt. 11.05.2009, "Për patrullimin e hapësirës ajrore të RSH".

Ligj nr. 8544, datë 4.11.1999 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes dhe Protokollit shtesë "Për krijimin e Forcës Shumëkombëshe të Europës Juglindore"

Ligj nr. 8816, datë 20.9.2001 Për Ratifikimin e "Protokollit të Tretë Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore"

Ligj nr. 9037, date 27.3.2003 “Për Ratifikimin e "Protokollit të Katërt Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore".

Ligji nr.10 272, dt. 29.4.2010, "Për ratifikimin e protokollit të pestë shtesë të marrëveshjes për forcën shumëkombëshe të paqes në Europën Juglindore".

Vendimi nr. 166, datë 7.4.1999 i Këshillit të Ministrave “Për vënien në dispozicion të forcave ushtarake të NATO-s së hapësirës aeroportuale të Republikës së Shqipërisë".

Vendimi nr. 489, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Lituanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 490, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Letonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 491, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Estonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 492, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Polonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 493, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Rumanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 494, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Bullgarisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 609, datë 07.07.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të Memorandumit për Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Drejtoria e Shifrës në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA / IAD) dhe Agjencia e Shpërndarjes dhe Llogarisë Kriptografike të Komitetit Ushtarak të NATO-s (DACAN) në lidhje me Sigurimin e Sistemit Elektronik të Menaxhimit të Çelësave Kriptografikë (DEKMS) të DACAN, Shërbimet dhe Pajisjet për Sigurinë e Komunikimit”

Vendimi nr. 838, datë 14.10.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që vepron në Afganistan në kuadër të Misionit “Resolute Support” (RSM), nën komponentin e Forcave të Armatosura Turke”Ministrja Kodheli në Ministerialin e Mbrojtjes në Bruksel 29 qershor 2017Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli në Bruksel ku mori pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO...
Angazhimi i FA gjatë përmbytjeve, nëntor 2016 8 - 13 tetor 2016FA u angazhuan me forca dhe mjete në ndihmë të banorëve të prekur nga përmbytjet që përfshinë pothuajse gjithë vendin...
NATO - takimi i ministrave të Mbrojtjes 26 - 27 tetor 2016Takimi i ministrave të Mbrojtjes së vendeve të NATO konkludoi në dy ditë bisedimesh, 26 dhe 27 tetor, në Bruksel...
Kodheli dhe sekretari Fallon në stërvitjen “Albanian Lion - 16” 29 shtator 2016Në ditën e dytë të vizitës së tij në Shqipëri, sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar z. Michael Fallon, i shoqëruar nga ministrja e Mbrojtjes...
Stërvitja e Përbashkët “Joint Effort-16” 26 shtator 2016U zhvillua “Dita e Vizitorëve të Shquar” e Stërvitjes së Përbashkët “Joint Effort-16”. Qëllimi i kësaj stërvitjeje, e cila nisi më datën 19 shtator, është rritja e ndërveprueshmërisë...
Nisen për në Shkollën e Trupës 317 rekrutë të rinj 10 tetor 2016Në sheshin kryesor të garnizonit “Skënderbej” u zhvillua ceremonia e nisjes drejt Shkollës së Trupës në Bunavi e 317 fituesve të testit për rekrutimet e reja në FA...
Forcat e Armatosura të Shqipërisë 2015-2016 2016Misionet, Modernizimi, Stërvitjet e Përbashkëta, Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, ai civil-ushtarak dhe rekrutimet....
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturë Janar - Shkurt 2016Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Shqipëria në “Trident Juncture-15” 16 tetor 2015Në ambientet e Komandës së Forcës Tokësore në Zall-Herr u zhvillua ceremonia e përcjelljes së trupave të kompanisë së parë të Batalionit të Dytë të Këmbësorisë...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosura janar 2015Ministria e Mbrojtjes për vitin 2015 do të pranojë 500 ushtarë/detarë aktivë në radhët e FA. Prej këtij kontingjenti, 250 ushtarë/detarë aktivë do të pranohen në fazën e parë ndërsa pjesa tjetër në gjashtëmujorin e dytë...
Vizitë zyrtare në SHBA e ministres Kodheli 28-31 tetor 2014Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli zhvilloi një vizitë zyrtare në SHBA me ftesë të sekretarit amerikan të Mbrojtjes z. Chuck Hagel...
Bashoku edhe ti! Bëhu pjesë e nismës, #shqiperiajoduhanit
Strategjia e Sigurisë Kombëtare Korrik 2015Në themel të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
SHQIPËRIA EUROPIANE, DESTINACION BRENDA NESH korrik 2014 Raport Publik për 300 ditët e para
të qeverisjes
Ministrja Kodheli vizitë në Komandën Supreme të Forcave Aleate 26 maj 2014 Ministrja Kodheli: Shqipëria hap përpara në angazhimin tonë në NATO
Raporti vjetor 2014 i NATO 30 janar 2015Mendime të sekretarit të Përgjithshëm të NATO, Jens Stoltenberg, gjatë konferencës për shtyp për prezantimin e Raportit Vjetor 2014, në selinë e NATO, Bruksel...
Direktiva e Mbrojtjes 2017 Janar 2017 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Dokumenti i Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes 11 prill 2013Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë miratoi dokumentin e Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes...
Revista Mbrojtja Nr. 8 (2017) Gusht 2017Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 04 gusht 2017Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Gusht 2017
Ma En Pr Sh Di
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3