Të ndryshme

Vendim Nr. 226, datë 9.4.2012 "Për rishpërndarje në numrin e punonjësve dhe të fondeve buxhetore, miratuar për vitin 2012, nga Shërbimi Informativ i Shtetit te Ministria e Mbrojtjes"

Vendim nr.879, dt.3.11.2010, "Për një shtesë në vendimin nr.138, dt. 14.3.2007 të Këshillit të Ministrave për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi".

Akt normativ nr.5, dt.10.11.2010,“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 142, dt.15.5.2009 për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë".

Vendim nr.634, dt.23.7.2010, “Për kalimin në përdorim të ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit e Ansamblit Popullor, të objektit nr.19 godina e sinoptikës së vjetër, pjesë e pronës nr.109, "Ish-Uzina e Artilerisë" në Brarë, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes”.

Vendim nr.589, dt.29.7.2010, “Për disa ndryshime në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Vendim nr.542, dt.7.7.2010, “Për transferimin e sipërfaqes 116 m2, nga trualli funksional i pronës nr.1047 "Qendër Mobilizimi", Berat, në pronësi të bashkisë Berat dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, dt.18.7.2003 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme, shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes", të ndryshuar.

Vendim nr.151, dt.3.3.2010, “Për një shtesë në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Ligji nr.10 293, dt.1.7.2010, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 017, dt.13.11.2008 “Për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10 291, dt.24.6.2010, “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr.8290, dt.24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit”.

Ligji nr.9515, dt.18.4.2006, “Për zbatimin e konventës,për ndalimin e përdorimit, të magazinimit, të prodhimit dhe të transferimit të minave kundër personit (MKP) dhe për shkatërrimin e tyre”.

Ligji nr.9617, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga ministria e Mbrojtjes dhe qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga ministria e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”.

Ligji nr.9622, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake grant ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Ligji nr.9757, dt.21.6.2007, “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komandës Supreme të Forcave të Aleancës në Europë (SHAPE) për sigurimin e mbështetjes së shtetit pritës, për realizimin e stërvitjeve të bashkëpunimit LONGBOW dhe LANCER, 2007".

Ligji nr.10 017, dt.13.11.2008, “Për përcaktimin e poligoneve për asgjësimin e municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10074, dt.12.2.2009, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake të grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Vendim nr.17, dt.13.1.2006, “Për miratimin e afateve të përdorimit të armëve, të teknikës e të pajisjeve të Forcave të Armatosura dhe të rregullave për trajtimin e tyre pas heqjes nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.71, dt.4.2.2005, “Për rritjen e masës së trajtimit të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake, dhe të pilotëve fluturues, në pension”.

Vendim nr.77, dt.4.2.2005, “Për disa ndryshime në vendimin nr.766, dt. 8.12.1998 të Këshillit të Ministrave për pagesën e punonjësve të disa linjave teknologjike ushtarake të rëndësisë së veçantë”, të ndryshuar.

Vendim nr.134, dt.18.2.2005, “Për ngritjen e sekretariatit të komitetit koordinues të Ministerialit të Mbrojtjes së Europës Juglindore (SEDM-CC) dhe të komitetit drejtues politiko-ushtrak/forcës paqeruajtëse shumëkombëshe të Europës Juglindore (PMSC/MPFSEE) në Shqipëri”.

Vendim nr.138, dt.14.3.2007, “Për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.178, dt.31.3.2005, “Për trajtimin e punonjësve civilë, që dalin të papunë nga reforma në shtëpinë e pushimit të ushtarakëve, në Durrës”.\

Vendim nr.254, dt.7.4.2005, “Për njohjen e ushtarakëve të Forcave të Armatosura si periudhë sigurimi, të periudhës së trajtimit financiar, sipas vendimit nr.225, dt.29.5.1992 të Këshillit të Ministrave për trajtimin financiar të ushtarakëve, që dalin në lirim nga zbatimi i reformës në strukturat e Forcave të Armatosura”.

Vendim nr.342, dt.8.4.2009, “Për kontributin e qeverisë shqiptare për ringritjen e kapaciteteve të Forcave të Armatosura të Irakut”.

Vendim nr.559, dt.22.8.2007, “Për bashkimin e disa instituteve të Akademisë së Shkencave, organizimin e tyre në Qendrën e Studimeve Albanologjike, si dhe funksionimin e kësaj qendre në periudhën kalimtare”.

Vendim nr.638, dt.7.5.2008, “Për miratimin, në parim të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak, të Bashkimit Europian, për menaxhimin e krizave, në Republikën e Çadit dhe Republikën e Afrikës Qendrore (operacioni EUFOR Çad/RCA)”.

Vendim nr.662, dt.4.10.2006, “Për heqjen nga armatimi e përdorimi i një pjese të mjeteve luftarake të aviacionit të Forcave të Armatosura, si dhe për asgjësimin ose çmontimin e shitjen e tyre”.

Vendim nr.714, dt.21.5.2008, “Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të dërguara me misione ushtarake jashtë vendit”.

Vendim nr.1596, dt.26.11.2008, “Për kryerje pagesash, në formë kontributi, në fondin e përbashkët të NATO”.

Ligji nr.10 341, dt. 28.10.2010, "Për standardizimin ushtarak në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë"

Ligji nr.10 435, dt. 23.6.2011, "Për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e Shqipërisë"

Ligji nr.10 291, datë 24.6.2010, ‘’Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 8290, datë 24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit".

Ligji nr.10 293, datë 1.7.2010, ‘’Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 017, datë 13.11.2008 për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë".Ministrja Kodheli në Ministerialin e Mbrojtjes në Bruksel 29 qershor 2017Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli në Bruksel ku mori pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO...
Angazhimi i FA gjatë përmbytjeve, nëntor 2016 8 - 13 tetor 2016FA u angazhuan me forca dhe mjete në ndihmë të banorëve të prekur nga përmbytjet që përfshinë pothuajse gjithë vendin...
NATO - takimi i ministrave të Mbrojtjes 26 - 27 tetor 2016Takimi i ministrave të Mbrojtjes së vendeve të NATO konkludoi në dy ditë bisedimesh, 26 dhe 27 tetor, në Bruksel...
Kodheli dhe sekretari Fallon në stërvitjen “Albanian Lion - 16” 29 shtator 2016Në ditën e dytë të vizitës së tij në Shqipëri, sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar z. Michael Fallon, i shoqëruar nga ministrja e Mbrojtjes...
Stërvitja e Përbashkët “Joint Effort-16” 26 shtator 2016U zhvillua “Dita e Vizitorëve të Shquar” e Stërvitjes së Përbashkët “Joint Effort-16”. Qëllimi i kësaj stërvitjeje, e cila nisi më datën 19 shtator, është rritja e ndërveprueshmërisë...
Nisen për në Shkollën e Trupës 317 rekrutë të rinj 10 tetor 2016Në sheshin kryesor të garnizonit “Skënderbej” u zhvillua ceremonia e nisjes drejt Shkollës së Trupës në Bunavi e 317 fituesve të testit për rekrutimet e reja në FA...
Forcat e Armatosura të Shqipërisë 2015-2016 2016Misionet, Modernizimi, Stërvitjet e Përbashkëta, Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, ai civil-ushtarak dhe rekrutimet....
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturë Janar - Shkurt 2016Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Shqipëria në “Trident Juncture-15” 16 tetor 2015Në ambientet e Komandës së Forcës Tokësore në Zall-Herr u zhvillua ceremonia e përcjelljes së trupave të kompanisë së parë të Batalionit të Dytë të Këmbësorisë...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosura janar 2015Ministria e Mbrojtjes për vitin 2015 do të pranojë 500 ushtarë/detarë aktivë në radhët e FA. Prej këtij kontingjenti, 250 ushtarë/detarë aktivë do të pranohen në fazën e parë ndërsa pjesa tjetër në gjashtëmujorin e dytë...
Vizitë zyrtare në SHBA e ministres Kodheli 28-31 tetor 2014Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli zhvilloi një vizitë zyrtare në SHBA me ftesë të sekretarit amerikan të Mbrojtjes z. Chuck Hagel...
Bashoku edhe ti! Bëhu pjesë e nismës, #shqiperiajoduhanit
Strategjia e Sigurisë Kombëtare Korrik 2015Në themel të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
SHQIPËRIA EUROPIANE, DESTINACION BRENDA NESH korrik 2014 Raport Publik për 300 ditët e para
të qeverisjes
Ministrja Kodheli vizitë në Komandën Supreme të Forcave Aleate 26 maj 2014 Ministrja Kodheli: Shqipëria hap përpara në angazhimin tonë në NATO
Raporti vjetor 2014 i NATO 30 janar 2015Mendime të sekretarit të Përgjithshëm të NATO, Jens Stoltenberg, gjatë konferencës për shtyp për prezantimin e Raportit Vjetor 2014, në selinë e NATO, Bruksel...
Direktiva e Mbrojtjes 2017 Janar 2017 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Dokumenti i Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes 11 prill 2013Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë miratoi dokumentin e Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes...
Revista Mbrojtja Nr. 8 (2017) Gusht 2017Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 04 gusht 2017Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Gusht 2017
Ma En Pr Sh Di
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3