Doracak shpjegues për pensionet e ushtarakëve në rezervë/lirim/pension

Për dokumentacionin që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake në rastet e mëposhtme të përfitimit:

-  Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi
-  Për të përfituar pension suplementar pleqërie
-  Për të përfituar pension suplementar invaliditeti
-  Për të përfituar pension suplementar familjar
-  Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj

Dokumentacioni që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake sipas llojit të përfitimit është:

Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi  shërbimi:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  vërtetim për periudhën e trajtimit me pagesë kalimtare;

-  vërtetim për kontributet suplementare të paguara, sipas muajve e viteve të lëshuar nga zyra e financës së institucionit  apo repartit ushtarak.

 Për të përfituar pension suplementar pleqërie :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  fotokopje të librezës së pensionit të pleqërisë;

Për të përfituar pension suplementar invaliditeti :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letër njoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  kopje ose fotokopje të noterizuar të Vendimit të Komisionit  Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë;

Për të përfituar pension suplementar familjar:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Të gjitha kategoritë e përfituesve, të cilëve u lind e drejta për përfitime sipas ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009, fillimisht paraqiten në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku kanë vendbanimin e përhershëm.

1. Në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore përfituesit do të pajisen, me 2 (dy) kopje të kërkesës format dhe me listën e dokumenteve të nevojshme për dhënien e përfitimeve. Një kopje e kërkesës, e plotësuar nga vetë përfituesi, me të gjitha të dhënat, shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar, dorëzohet në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, ndërsa kopja tjetër e kërkesës kur aplikon për pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, për pension suplementar mbi pensionin e plotë të pleqërisë, për pension suplementar invaliditeti, për pension suplementar familjar, e dërgon vetë personi interesuar pranë institucionit apo repartit ushtarak ku ka dalë në rezervë ose lirim, dhe në rastet e tjera dërgohet nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore me postë strukturave të ministrisë apo të institucionit nga ku përfituesi është nxjerrë në rezervë/lirim, për procedurë të mëtejshme.

2. Për ushtarakët në pension që kanë ndërprerë karrierën përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr. 7496, datë 3.7.1991 “Për statusin e ushtarakëve të Forcave të Armatosura” që aplikojnë për të përfituar pension suplementar, mbi pensionin e plotë të pleqërisë, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, kopjen e dytë të kërkesës format të plotësuar dhe fotokopjen e formularit të vjetërsisë së shërbimit, nxjerrë nga dosja e pensionit, për procedurë të mëtejshme.

3. Për ushtarakun që trajtohet me pension të parakohshëm, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar të pleqërisë, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar invaliditeti, familjen e ushtarakut që trajtohet me pension suplementar familjar dhe kërkon në DRSSH të rillogarisë përfitimin e pensionit suplementar të fituar më përpara, DRSSH dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, listën emërore të përfituesve, të shoqëruar me shkrese përcjellëse, për procedurë të mëtejshme.

4. Ushtarakët në pension të trajtuar në reformë me VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996 dhe ushtarakët që kanë përfituar pensionet e caktuara sipas ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” që kërkojnë rillogaritje në DRSSH, kërkojnë nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga reparti ushtarak ku kanë dalë në rezervë ose lirim, vërtetimin tip për pagën referuese të periudhës së trajtimit me pagesë në reformë, sipas VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996.

5. Drejtoria e Përkujdesjes Sociale (Sektori i Përkujdesjes Sociale për ushtarakët në rezervë, lirim dhe veteranët) në Drejtorinë e Përgjithshme të Burimeve Njerëzore) në MM dhe Komandat e Forcave dhe njësive janë struktura përgjegjëse që merren me përgatitjen përfundimtare të dokumentacionit të ushtarakëve përftues sipas Ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr.793, datë 24.9.2010 në mbështetje të ligjit të mësipërm dhe dërgimin në ISSH dhe strukturat vartëse të kësaj të fundit.Ministrja Kodheli në Ministerialin e Mbrojtjes në Bruksel 29 qershor 2017Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli në Bruksel ku mori pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO...
Angazhimi i FA gjatë përmbytjeve, nëntor 2016 8 - 13 tetor 2016FA u angazhuan me forca dhe mjete në ndihmë të banorëve të prekur nga përmbytjet që përfshinë pothuajse gjithë vendin...
NATO - takimi i ministrave të Mbrojtjes 26 - 27 tetor 2016Takimi i ministrave të Mbrojtjes së vendeve të NATO konkludoi në dy ditë bisedimesh, 26 dhe 27 tetor, në Bruksel...
Kodheli dhe sekretari Fallon në stërvitjen “Albanian Lion - 16” 29 shtator 2016Në ditën e dytë të vizitës së tij në Shqipëri, sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar z. Michael Fallon, i shoqëruar nga ministrja e Mbrojtjes...
Stërvitja e Përbashkët “Joint Effort-16” 26 shtator 2016U zhvillua “Dita e Vizitorëve të Shquar” e Stërvitjes së Përbashkët “Joint Effort-16”. Qëllimi i kësaj stërvitjeje, e cila nisi më datën 19 shtator, është rritja e ndërveprueshmërisë...
Nisen për në Shkollën e Trupës 317 rekrutë të rinj 10 tetor 2016Në sheshin kryesor të garnizonit “Skënderbej” u zhvillua ceremonia e nisjes drejt Shkollës së Trupës në Bunavi e 317 fituesve të testit për rekrutimet e reja në FA...
Forcat e Armatosura të Shqipërisë 2015-2016 2016Misionet, Modernizimi, Stërvitjet e Përbashkëta, Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, ai civil-ushtarak dhe rekrutimet....
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturë Janar - Shkurt 2016Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Shqipëria në “Trident Juncture-15” 16 tetor 2015Në ambientet e Komandës së Forcës Tokësore në Zall-Herr u zhvillua ceremonia e përcjelljes së trupave të kompanisë së parë të Batalionit të Dytë të Këmbësorisë...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosura janar 2015Ministria e Mbrojtjes për vitin 2015 do të pranojë 500 ushtarë/detarë aktivë në radhët e FA. Prej këtij kontingjenti, 250 ushtarë/detarë aktivë do të pranohen në fazën e parë ndërsa pjesa tjetër në gjashtëmujorin e dytë...
Vizitë zyrtare në SHBA e ministres Kodheli 28-31 tetor 2014Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli zhvilloi një vizitë zyrtare në SHBA me ftesë të sekretarit amerikan të Mbrojtjes z. Chuck Hagel...
Bashoku edhe ti! Bëhu pjesë e nismës, #shqiperiajoduhanit
Strategjia e Sigurisë Kombëtare Korrik 2015Në themel të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
SHQIPËRIA EUROPIANE, DESTINACION BRENDA NESH korrik 2014 Raport Publik për 300 ditët e para
të qeverisjes
Ministrja Kodheli vizitë në Komandën Supreme të Forcave Aleate 26 maj 2014 Ministrja Kodheli: Shqipëria hap përpara në angazhimin tonë në NATO
Raporti vjetor 2014 i NATO 30 janar 2015Mendime të sekretarit të Përgjithshëm të NATO, Jens Stoltenberg, gjatë konferencës për shtyp për prezantimin e Raportit Vjetor 2014, në selinë e NATO, Bruksel...
Direktiva e Mbrojtjes 2017 Janar 2017 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Dokumenti i Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes 11 prill 2013Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë miratoi dokumentin e Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes...
Revista Mbrojtja Nr. 8 (2017) Gusht 2017Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 04 gusht 2017Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Gusht 2017
Ma En Pr Sh Di
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3